تبلیغات
وبلاگ احادیث - حکمت نامه امام حسین (علیه السلام)
وبلاگ احادیث
صلی الله علیک یا حضرت شاه ولایت یا امام المتقین یا علی بن ابیطالب علیه السلام

ویژگىِ عاقل

نزهة الناظرـ از امام حسین علیه السلام ـ : چون پیشامد سختى بر عاقل در رسد ، غم را با دوراندیشى مى رانَد و درگاه عقل را براى چاره جویى مى كوبد ..نزهة الناظر : ص ۸۴ ح ۱۳ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 19

 

آنچه موجب كمال عقل است

نزهة الناظر :نزد معاویه ، سخن از عقل به میان آمد . امامِ شهید حسین بن على علیه السلام فرمود : «عقل ، جز با پیروى از حق ، كامل نمى شود» .
معاویه به او لبخندى زد و گفت : در سینه هاى شما ، جز یك چیز نیست . نزهة الناظر : ص ۸۳ ح ۱۲ ، أعلام الدین : ص ۲۹۸ ، بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۱۲۷ ح ۱۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 21 

عقل اولیاى الهى

مهج الدعواتـ از امام حسین علیه السلام ، در توصیف اولیاى الهى (دوستان خداوند) ـ: عقل هایشان را مركز امر و نهى هایت قرار دادى و هر گاه چیزى بخواهى ، از درون آنها ، انگیزه هایى را كه در آنان نهفته اى ، به حركت در مى آورى و اراده خودت را به آنها فهمانده ، بر زبان هایشان مى رانى . با عقل هایى كه تو را مى خوانند و با حقیقت هایى كه تو به آنان بخشیده اى ، به سوى تو دعوت مى كنند . مهج الدعوات : ص ۶۸ ، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۲۱۴ ح ۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 21 

نشانه دانشمند

تحف العقول از امام حسین علیه السلام ـ: از نشانه هاى دانشمند ، نقد كردن گفته خود و آگاهى به حقایق فنّ مناظره است .تحف العقول : ص ۲۴۸ ، بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۱۱۹ ح ۱۴ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 25

محاضرات الاُدباءـ از امام حسین علیه السلام ـ: اگر همه گفته هاى عالِم ، نیكو و درست بود ، ممكن بود كه بر اثر خودبینى دیوانه شود ؛ بلكه همانا عالِم ، كسى است كه گفته هاى درستش فراوان باشد . محاضرات الاُدباء : ج ۱ ص ۵۰ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 25

نقش دانش در شناخت

أعلام الدین از امام حسین علیه السلام ـ: دانش، بارور كننده معرفت (شناخت) است . أعلام الدین : ص۲۹۸ ، نزهة الناظر : ص۸۸ ح۲۸ وفیه «ذرأ اللّه العلم ...» ، بحار الأنوار : ج۷۸ ص۱۲۸ ح ۱۱ ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 27

حجاب شناخت

مقتل الحسین علیه السلام ، خوارزمى ـ به نقل از عبد اللّه بن حسن ـ: هنگامى كه عمر بن سعد ، یارانش را براى جنگ با امام حسین علیه السلام آماده كرد و آنها را در جایگاه خود ، مرتّب كرد و پرچم ها را در جاهاى خود نهاد ، امام حسین علیه السلام نیز یارانش را در جناح راست و چپ ، مرتّب كرد و آنان ، امام حسین علیه السلام را از هر سو ، مانند حلقه اى در میان گرفتند . در این هنگام، امام حسین علیه السلام از جمع یارانش بیرون آمد و نزدیك سپاه عمر سعد آمد و از آنان خواست كه ساكت شوند ؛ امّا آنان نپذیرفتند .
امام علیه السلام به آنها فرمود : «واى بر شما ! چه زیانى مى كنید اگر ساكت شوید و به سخن من ، گوش بسپارید ، در حالى كه من ، فقط شما را به راه هدایت ، فرا مى خوانم ؟ هر كس مرا فرمان بَرَد ، از ره یافتگان است و هر كس نافرمانى كند ، از هلاك شدگان ، و همه شما از فرمان من ، سرپیچى مى كنید و به گفته ام گوش نمى دهید ؛ زیرا عطایاى شما را از حرام پرداخته اند { منظور، آن است كه پاداش ها و هدیه هاى پرداخت شده به آنان از بیت المال، به ناحق و حرام بوده است} و درونتان ، از حرام ، پُر شده است و از این رو ، خداوند ، بر دل هایتان مُهر زده است» . مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : ج ۲ ص ۶ ؛ بحار الأنوار : ج ۴۵ ص ۸  ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 27

 

ارزش آموزگار و راه نما

الاحتجاج   به سندش ، از امام حسین علیه السلام ـ: هر كس عهده دار یتیمى از ما شود كه محنتِ غیبت ما ، او را از ما جدا كرده است و از دانش هاى ما كه به دستش رسیده ، به او سهمى دهد تا ارشاد و هدایتش كند ، خداوند عز و جل به او مى فرماید : «اى بنده بزرگوار شریك كننده برادرش ! من در كَرَم كردن ، از تو سزاوارترم . فرشتگان من ! براى او در بهشت ، به عدد هر حرفى كه یاد داده است ، هزار هزار ، كاخ قرار دهید و از دیگر نعمت ها ، آنچه را كه لایق اوست ، به آنها ضمیمه كنید» . الاحتجاج : ج ۱ ص ۱۱ ح ۵ عن محمّد بن زیاد وعلیّ بن محمّد بن سیّار عن الإمام العسكری عن آبائه: ، التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكری۷ : ص ۳۴۱ ح ۲۱۸ ، الصراط المستقیم : ج ۳ ص ۵۵ ، وفیهما عن الإمام العسكریّ عنه۸ ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۴ ح ۵ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 29 

 التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكرى علیه السلام :حسین بن على علیه السلام به مردى فرمود : «كدام یك را دوست تر مى دارى : مردى اراده كشتن بینوایى ضعیف را دارد و تو، او را از دستش مى رَهانى ، یا مردى ناصبى كه اراده گم راه كردن مؤمنى بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد ، امّا تو دریچه اى [از علم] را بر او مى گشایى كه آن بینوا ، خود را بِدان ، نگاه مى دارد و با حجّت هاى خداى متعال ، خصم خویش را ساكت مى سازد و او را مى شكند ؟» .
[سپس] فرمود : «حتما رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبى . بى گمان ، خداى متعال مى فرماید : «و هر كه او را زنده كند ، گویى همه مردم را زنده كرده است ؛ سوره مائده آیه 32 » ؛ یعنى هر كه او را زنده كند و از كفر به ایمان ، هدایت كند ، گویى همه مردم را زنده كرده است ، پیش از آن كه آنان را با شمشیرهاى تیز بكُشد» . التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكری۷ : ص ۳۴۸ ح ۲۳۱ ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۹ ح ۱۷ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 31 

مسند زید :حسین بن على علیه السلام فرمود : «هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق ، فرا بخواند و او اجابت كند ، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد». مسند زید : ص ۳۹۰ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 31 

 

علّت آفرینش

علل الشرائع به نقل از سلمة بن عطا ، از امام صادق علیه السلام ـ: حسین بن على علیه السلام بر یارانش در آمد و فرمود : «اى مردم ! خداوند بزرگِ بِشْكوه ، بندگانش را نیافریده ، جز براى آن كه او را بشناسند و چون او را شناختند ، عبادتش كنند و چون عبادتش كردند ، با عبادت او ، از عبادت جز او ، بى نیاز شوند» .
پس مردى گفت : اى فرزند پیامبر خدا ! پدر و مادرم فداى تو ! معرفت خدا، یعنى چه ؟
فرمود : «شناخت مردم هر عصر نسبت به امامى كه اطاعتش بر آنان، واجب است» .{یعنى لازمه معرفت وایمان حقیقى به خداوند متعال ، شناخت امام هر عصر است}علل الشرائع : ص ۹ ح ۱ ، كنز الفوائد : ج ۱ ص ۳۲۸ عن مسلمة بن عطا ، بحار الأنوار : ج ۵ ص ۳۱۲ ح ۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 63

ویژگى عارف

جامع الأخبار :حسین بن على علیه السلام ، هر گاه وضو مى گرفت ، رنگش دگرگون مى شد و اندامش به لرزه مى افتاد . راز آن را جویا شدند . فرمود : «كسى كه در پیشگاه خداوندِ فرمان رواىِ جبّار مى ایستد ، سزاوار است كه رُخش زرد شود و بندْبندش بلرزد» .جامع الأخبار : ص ۱۶۶ ح ۳۹۷ ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۱۴ وفیه «إنّ الحسن بن علیّ ...» ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 85

الأمالى ، طوسی ـ به سندش، از امام حسین علیه السلام ـ : چون پیامبر خدا صلى الله علیه و آله مناسك حَجّة الوداع را تمام كرد ، بر مَركبش سوار شد و با این گفته آغاز كرد : «جز مسلمان ، به بهشت در نمى آید» .
ابو ذر غِفارى برخاست و گفت : اى پیامبر خدا! اسلام چیست؟
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود : «اسلام ، [مانند انسانِ] برهنه اى است كه پوشش آن ، پرهیزگارى ، و زیورش حیا ، و تكیه گاهش پارسایى ، و زیبایى اش ، طاعت ، و دستاوردش، كار شایسته (عمل صالح) است . هر چیزى ، اساسى دارد و اساس اسلام ، محبّت ما اهل بیت است» . دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه91  ، الأمالی للطوسی : ص ۸۴ ح ۱۲۶ ، بشارة المصطفى : ص ۹۲ كلاهما عن جابر بن یزید عن الإمام الباقر عن أبیه علیهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ۶۸ ص ۳۷۹ ح ۲۷ ؛ كنز العمّال : ج ۱۱ ص ۵۳۹ ح ۳۲۵۲۳ نقلاً عن ابن النجّار وفیه «الإسلام عریان ، فلباسه الحیاء وزینته الوفاء ومروءته العمل الصالح وعماده الورع ولكل . . .» وراجع : تحف العقول : ص ۳۰۷ 

اسباب سعادت

الإقبال از امام حسین علیه السلام ، در دعاى عرفه ـ: خدایا! مرا چنان بیمناك قرار ده كه گویى تو را مى بینم و با پرواى از خودت، سعادتمندم كن و با معصیتت ، مرا بدبخت مكن و در قضایت ، خیر را برایم برگزین و تقدیرت را برایم مبارك كن تا آن جا كه تأخیرِ آنچه را جلو انداخته اى و تعجیلِ آنچه را عقب انداخته اى ، دوست نداشته باشم . الإقبال : ج ۲ ص ۷۸ ، البلد الأمین : ص ۲۵۳ ، بحار الأنوار : ج ۹۸ ص ۲۱۸ ح ۳ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 107

مهج الدعوات از امام حسین علیه السلام ، از آنچه در قنوتش مى گفت ـ: خدایا! من با همه اینها به تو پناهنده مى شوم و به چاره جویى و نیروى تو پناه مى برم ، و به حكم تو ـ كه با علم خود ، آن را به سوى من رانده اى ـ خشنودم و به هر جا روانه ام كنى ، مى روم . هر چه تو قصد كرده اى ، قصد مى كنم و در آنچه تو را از من راضى مى كند ، از جانم دریغ نمى كنم ؛ چرا كه تو مرا بدان، راضى داشته اى .  مهج الدعوات : ص ۶۸ ، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۲۱۴ ح ۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 119

الفتوح  از امام حسین علیه السلام در آنچه به خواهرش زینب علیهاالسلام هنگام فرود آمدن به كربلا فرمود ـ: اى خواهر ! به تسلیت الهى، تسلّى بگیر و به قضاى الهى، راضى باش، كه ساكنان آسمان ها فنا مى شوند و زمینیان مى میرند و هیچ آفریده اى باقى نمى ماند و هر چیزى هلاك مى شود ، جز ذات خدا . حكم ، از آنِ اوست و به سوى او باز مى گردید و محمّد صلى الله علیه و آله ، الگوى من و تو و هر مرد و زن مسلمان است . الفتوح : ج ۵ ص ۸۴ ، مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : ج ۱ ص ۲۳۷ ؛ الملهوف : ص ۱۴۱ ، مثیر الأحزان : ص ۴۹ كلّها نحوه ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 119 

یاد آخرت

إرشاد القلوب :امام حسین علیه السلام فرمود : «اى آدمى زاده ! بیندیش و بگو : كجایند پادشاهان دنیا و صاحبان آن ، كه آبادش كردند و در آن، جوى ها كَندند و درخت ها نشاندند و شهرها ساختند ؟! از آن ، دلگیرانه جدا شدند و به قومى دیگرش وا نهادند و ما نیز به زودى به آنها ملحق مى شویم .
اى آدمى زاده ! بر خاك افتادنِ (مُردنِ) خود را به یاد داشته باش و نیز خوابیدنت در قبر و ایستادنت را در پیشگاه خدا . اعضاى بدنت ، در روزى كه گام ها در آن مى لغزند ، علیه تو گواهى مى دهند و جان ها به گلو مى رسند و چهره هایى سفید مى شوند و چهره هایى سیاه ، و درون ها آشكار مى شوند و ترازوى عدالت ، به میان آورده مى شود .
اى آدمى زاده ! بر خاك افتادن پدران و پسرانت را به یاد داشته باش كه چگونه بودند و به كجا در آمدند ، كه تو هم به زودى در همان جا جاى مى گیرى و عبرتى براى عبرت گیرنده مى شوى» .
سپس، این شعر را خواند :

«كجایند پادشاهانى كه دنیا از حفظ كردنشان خوددارى كرد ؛ تا این كه ساقى دنیا، جرعه مرگ به آنان نوشانید؟
آن شهرهاى بى سكنه در كرانه ها  ، دوباره ویران شدند و سازنده هایشان ، طعم مرگ را چشیدند .
مال هایمان را براى وارثان ، گِرد مى آوریم  ،  و خانه هایمان را براى خراب شدن به دست روزگار، مى سازیم» .إرشاد القلوب : ص ۲۹ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 125

 

فناى دنیا و بقاى آخرت

كامل الزیارات  به نقل از مُیَسِّر بن عبد العزیز ، از امام باقر علیه السلام ـ: حسین بن على علیه السلام از كربلا به محمّد بن على (ابن حنفیّه) چنین نوشت : «به نام خداوند بخشنده مهربان . از حسین بن على به محمّد بن على و دیگر افراد بنى هاشم كه نزد اویند . امّا بعد ، گویى كه دنیا نبوده و گویى كه آخرت ، همواره بوده و هست . والسّلام !» . كامل الزیارات : ص ۱۵۸ ح ۱۹۶ ، بحار الأنوار : ج ۴۵ ص ۸۷ ح ۲۳ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 127 

مرگ مؤمن

معانى الأخبارـ از امام زین العابدین علیه السلام ، از امام حسین علیه السلام ـ: مرگ ، جز پلى نیست كه شما را از ترس و سختى به سوى بهشت گسترده و نعمت جاوید ، عبور مى دهد . پس كدام یك از شما ناخوش دارد كه از زندان به كاخ منتقل شود؟! و آن براى دشمنان ، جز مانند این نیست كه از كاخ به زندان و عذاب ، منتقل مى شود.
پدرم [على علیه السلام ] از پیامبر خدا صلى الله علیه و آله برایم نقل كرد كه : «دنیا ، زندانِ مؤمن و بهشتِ كافر است و مرگ ، پل اینها به بهشتشان و پل آنان به دوزخشان است» . نه دروغ گفتم و نه به من ، دروغ گفته شده است . معانی الأخبار : ص ۲۸۹ ح ۳ ، الاعتقادات : ص ۵۲ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۲۹۷ ح ۲ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه131

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

وبلاگ اینترنتی احادیث در آبان ماه سال 1387 کار خود را رسما آغاز کرد ، وبلاگ اینترنتی احادیث وابسته به هیچ گروه یا سازمان و یا شخصیتی نیست و به طور مستقل فعالیت میکند.

هدف از ایجاد این پایگاه جهانی حدیثی ترویج احادیث معصومین (ع) در بین مسلمانان جهان است. سخنان معصومین (ع) زیبا و جذاب است و اگر گفتار و کلام ائمه اطهار (ع) به صورت ساده و روان در منابر و سخنرانی ها و پایگاه های اینترنتی اسلامی به طور مستمر به مردم عرضه شود ، مردم عاشق دین و عمل به دستورات دینی میگردند ، امام رضا (ع) نیز این سخن را در حدیثی بیان میفرمایند : خدا رحمت کند کسی را که این امر ولایت ما را زنده میسازد ، پرسیده شد امر شما چگونه زنده میشود ؟ فرمود علوم و معارف و احادیث ما را فرا گرفته و به دیگران بیاموزد زیرا مردم اگر با زیبایی های سخنان ما آشنا گردند از ما پیروی خواهند نمود. بحارالانوار جلد 2 صفحه 30

ضمناً کپی برداری از محتویات وبلاگ برای ترویج اندیشه های شیعی بلامانع می باشد.

التماس دعا

برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات
( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد )
مدیر وبلاگ : محب اهل بیت (ع)
صفحات جانبی
برچسبها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 احادیث

  بانک سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی (ره) پایگاه شهر
حدیث