وبلاگ احادیث
صلی الله علیک یا حضرت شاه ولایت یا امام المتقین یا علی بن ابیطالب علیه السلام

ویژگىِ عاقل

نزهة الناظرـ از امام حسین علیه السلام ـ : چون پیشامد سختى بر عاقل در رسد ، غم را با دوراندیشى مى رانَد و درگاه عقل را براى چاره جویى مى كوبد ..نزهة الناظر : ص ۸۴ ح ۱۳ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 19

 

آنچه موجب كمال عقل است

نزهة الناظر :نزد معاویه ، سخن از عقل به میان آمد . امامِ شهید حسین بن على علیه السلام فرمود : «عقل ، جز با پیروى از حق ، كامل نمى شود» .
معاویه به او لبخندى زد و گفت : در سینه هاى شما ، جز یك چیز نیست . نزهة الناظر : ص ۸۳ ح ۱۲ ، أعلام الدین : ص ۲۹۸ ، بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۱۲۷ ح ۱۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 21 

عقل اولیاى الهى

مهج الدعواتـ از امام حسین علیه السلام ، در توصیف اولیاى الهى (دوستان خداوند) ـ: عقل هایشان را مركز امر و نهى هایت قرار دادى و هر گاه چیزى بخواهى ، از درون آنها ، انگیزه هایى را كه در آنان نهفته اى ، به حركت در مى آورى و اراده خودت را به آنها فهمانده ، بر زبان هایشان مى رانى . با عقل هایى كه تو را مى خوانند و با حقیقت هایى كه تو به آنان بخشیده اى ، به سوى تو دعوت مى كنند . مهج الدعوات : ص ۶۸ ، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۲۱۴ ح ۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 21 

نشانه دانشمند

تحف العقول از امام حسین علیه السلام ـ: از نشانه هاى دانشمند ، نقد كردن گفته خود و آگاهى به حقایق فنّ مناظره است .تحف العقول : ص ۲۴۸ ، بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۱۱۹ ح ۱۴ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 25

محاضرات الاُدباءـ از امام حسین علیه السلام ـ: اگر همه گفته هاى عالِم ، نیكو و درست بود ، ممكن بود كه بر اثر خودبینى دیوانه شود ؛ بلكه همانا عالِم ، كسى است كه گفته هاى درستش فراوان باشد . محاضرات الاُدباء : ج ۱ ص ۵۰ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 25

نقش دانش در شناخت

أعلام الدین از امام حسین علیه السلام ـ: دانش، بارور كننده معرفت (شناخت) است . أعلام الدین : ص۲۹۸ ، نزهة الناظر : ص۸۸ ح۲۸ وفیه «ذرأ اللّه العلم ...» ، بحار الأنوار : ج۷۸ ص۱۲۸ ح ۱۱ ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 27

حجاب شناخت

مقتل الحسین علیه السلام ، خوارزمى ـ به نقل از عبد اللّه بن حسن ـ: هنگامى كه عمر بن سعد ، یارانش را براى جنگ با امام حسین علیه السلام آماده كرد و آنها را در جایگاه خود ، مرتّب كرد و پرچم ها را در جاهاى خود نهاد ، امام حسین علیه السلام نیز یارانش را در جناح راست و چپ ، مرتّب كرد و آنان ، امام حسین علیه السلام را از هر سو ، مانند حلقه اى در میان گرفتند . در این هنگام، امام حسین علیه السلام از جمع یارانش بیرون آمد و نزدیك سپاه عمر سعد آمد و از آنان خواست كه ساكت شوند ؛ امّا آنان نپذیرفتند .
امام علیه السلام به آنها فرمود : «واى بر شما ! چه زیانى مى كنید اگر ساكت شوید و به سخن من ، گوش بسپارید ، در حالى كه من ، فقط شما را به راه هدایت ، فرا مى خوانم ؟ هر كس مرا فرمان بَرَد ، از ره یافتگان است و هر كس نافرمانى كند ، از هلاك شدگان ، و همه شما از فرمان من ، سرپیچى مى كنید و به گفته ام گوش نمى دهید ؛ زیرا عطایاى شما را از حرام پرداخته اند { منظور، آن است كه پاداش ها و هدیه هاى پرداخت شده به آنان از بیت المال، به ناحق و حرام بوده است} و درونتان ، از حرام ، پُر شده است و از این رو ، خداوند ، بر دل هایتان مُهر زده است» . مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : ج ۲ ص ۶ ؛ بحار الأنوار : ج ۴۵ ص ۸  ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 27

 

ارزش آموزگار و راه نما

الاحتجاج   به سندش ، از امام حسین علیه السلام ـ: هر كس عهده دار یتیمى از ما شود كه محنتِ غیبت ما ، او را از ما جدا كرده است و از دانش هاى ما كه به دستش رسیده ، به او سهمى دهد تا ارشاد و هدایتش كند ، خداوند عز و جل به او مى فرماید : «اى بنده بزرگوار شریك كننده برادرش ! من در كَرَم كردن ، از تو سزاوارترم . فرشتگان من ! براى او در بهشت ، به عدد هر حرفى كه یاد داده است ، هزار هزار ، كاخ قرار دهید و از دیگر نعمت ها ، آنچه را كه لایق اوست ، به آنها ضمیمه كنید» . الاحتجاج : ج ۱ ص ۱۱ ح ۵ عن محمّد بن زیاد وعلیّ بن محمّد بن سیّار عن الإمام العسكری عن آبائه: ، التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكری۷ : ص ۳۴۱ ح ۲۱۸ ، الصراط المستقیم : ج ۳ ص ۵۵ ، وفیهما عن الإمام العسكریّ عنه۸ ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۴ ح ۵ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 29 

 التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكرى علیه السلام :حسین بن على علیه السلام به مردى فرمود : «كدام یك را دوست تر مى دارى : مردى اراده كشتن بینوایى ضعیف را دارد و تو، او را از دستش مى رَهانى ، یا مردى ناصبى كه اراده گم راه كردن مؤمنى بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد ، امّا تو دریچه اى [از علم] را بر او مى گشایى كه آن بینوا ، خود را بِدان ، نگاه مى دارد و با حجّت هاى خداى متعال ، خصم خویش را ساكت مى سازد و او را مى شكند ؟» .
[سپس] فرمود : «حتما رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبى . بى گمان ، خداى متعال مى فرماید : «و هر كه او را زنده كند ، گویى همه مردم را زنده كرده است ؛ سوره مائده آیه 32 » ؛ یعنى هر كه او را زنده كند و از كفر به ایمان ، هدایت كند ، گویى همه مردم را زنده كرده است ، پیش از آن كه آنان را با شمشیرهاى تیز بكُشد» . التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكری۷ : ص ۳۴۸ ح ۲۳۱ ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۹ ح ۱۷ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 31 

مسند زید :حسین بن على علیه السلام فرمود : «هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق ، فرا بخواند و او اجابت كند ، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد». مسند زید : ص ۳۹۰ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 31 

 

علّت آفرینش

علل الشرائع به نقل از سلمة بن عطا ، از امام صادق علیه السلام ـ: حسین بن على علیه السلام بر یارانش در آمد و فرمود : «اى مردم ! خداوند بزرگِ بِشْكوه ، بندگانش را نیافریده ، جز براى آن كه او را بشناسند و چون او را شناختند ، عبادتش كنند و چون عبادتش كردند ، با عبادت او ، از عبادت جز او ، بى نیاز شوند» .
پس مردى گفت : اى فرزند پیامبر خدا ! پدر و مادرم فداى تو ! معرفت خدا، یعنى چه ؟
فرمود : «شناخت مردم هر عصر نسبت به امامى كه اطاعتش بر آنان، واجب است» .{یعنى لازمه معرفت وایمان حقیقى به خداوند متعال ، شناخت امام هر عصر است}علل الشرائع : ص ۹ ح ۱ ، كنز الفوائد : ج ۱ ص ۳۲۸ عن مسلمة بن عطا ، بحار الأنوار : ج ۵ ص ۳۱۲ ح ۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 63

ویژگى عارف

جامع الأخبار :حسین بن على علیه السلام ، هر گاه وضو مى گرفت ، رنگش دگرگون مى شد و اندامش به لرزه مى افتاد . راز آن را جویا شدند . فرمود : «كسى كه در پیشگاه خداوندِ فرمان رواىِ جبّار مى ایستد ، سزاوار است كه رُخش زرد شود و بندْبندش بلرزد» .جامع الأخبار : ص ۱۶۶ ح ۳۹۷ ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۱۴ وفیه «إنّ الحسن بن علیّ ...» ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 85

الأمالى ، طوسی ـ به سندش، از امام حسین علیه السلام ـ : چون پیامبر خدا صلى الله علیه و آله مناسك حَجّة الوداع را تمام كرد ، بر مَركبش سوار شد و با این گفته آغاز كرد : «جز مسلمان ، به بهشت در نمى آید» .
ابو ذر غِفارى برخاست و گفت : اى پیامبر خدا! اسلام چیست؟
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود : «اسلام ، [مانند انسانِ] برهنه اى است كه پوشش آن ، پرهیزگارى ، و زیورش حیا ، و تكیه گاهش پارسایى ، و زیبایى اش ، طاعت ، و دستاوردش، كار شایسته (عمل صالح) است . هر چیزى ، اساسى دارد و اساس اسلام ، محبّت ما اهل بیت است» . دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه91  ، الأمالی للطوسی : ص ۸۴ ح ۱۲۶ ، بشارة المصطفى : ص ۹۲ كلاهما عن جابر بن یزید عن الإمام الباقر عن أبیه علیهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ۶۸ ص ۳۷۹ ح ۲۷ ؛ كنز العمّال : ج ۱۱ ص ۵۳۹ ح ۳۲۵۲۳ نقلاً عن ابن النجّار وفیه «الإسلام عریان ، فلباسه الحیاء وزینته الوفاء ومروءته العمل الصالح وعماده الورع ولكل . . .» وراجع : تحف العقول : ص ۳۰۷ 

اسباب سعادت

الإقبال از امام حسین علیه السلام ، در دعاى عرفه ـ: خدایا! مرا چنان بیمناك قرار ده كه گویى تو را مى بینم و با پرواى از خودت، سعادتمندم كن و با معصیتت ، مرا بدبخت مكن و در قضایت ، خیر را برایم برگزین و تقدیرت را برایم مبارك كن تا آن جا كه تأخیرِ آنچه را جلو انداخته اى و تعجیلِ آنچه را عقب انداخته اى ، دوست نداشته باشم . الإقبال : ج ۲ ص ۷۸ ، البلد الأمین : ص ۲۵۳ ، بحار الأنوار : ج ۹۸ ص ۲۱۸ ح ۳ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 107

مهج الدعوات از امام حسین علیه السلام ، از آنچه در قنوتش مى گفت ـ: خدایا! من با همه اینها به تو پناهنده مى شوم و به چاره جویى و نیروى تو پناه مى برم ، و به حكم تو ـ كه با علم خود ، آن را به سوى من رانده اى ـ خشنودم و به هر جا روانه ام كنى ، مى روم . هر چه تو قصد كرده اى ، قصد مى كنم و در آنچه تو را از من راضى مى كند ، از جانم دریغ نمى كنم ؛ چرا كه تو مرا بدان، راضى داشته اى .  مهج الدعوات : ص ۶۸ ، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۲۱۴ ح ۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 119

الفتوح  از امام حسین علیه السلام در آنچه به خواهرش زینب علیهاالسلام هنگام فرود آمدن به كربلا فرمود ـ: اى خواهر ! به تسلیت الهى، تسلّى بگیر و به قضاى الهى، راضى باش، كه ساكنان آسمان ها فنا مى شوند و زمینیان مى میرند و هیچ آفریده اى باقى نمى ماند و هر چیزى هلاك مى شود ، جز ذات خدا . حكم ، از آنِ اوست و به سوى او باز مى گردید و محمّد صلى الله علیه و آله ، الگوى من و تو و هر مرد و زن مسلمان است . الفتوح : ج ۵ ص ۸۴ ، مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : ج ۱ ص ۲۳۷ ؛ الملهوف : ص ۱۴۱ ، مثیر الأحزان : ص ۴۹ كلّها نحوه ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 119 

یاد آخرت

إرشاد القلوب :امام حسین علیه السلام فرمود : «اى آدمى زاده ! بیندیش و بگو : كجایند پادشاهان دنیا و صاحبان آن ، كه آبادش كردند و در آن، جوى ها كَندند و درخت ها نشاندند و شهرها ساختند ؟! از آن ، دلگیرانه جدا شدند و به قومى دیگرش وا نهادند و ما نیز به زودى به آنها ملحق مى شویم .
اى آدمى زاده ! بر خاك افتادنِ (مُردنِ) خود را به یاد داشته باش و نیز خوابیدنت در قبر و ایستادنت را در پیشگاه خدا . اعضاى بدنت ، در روزى كه گام ها در آن مى لغزند ، علیه تو گواهى مى دهند و جان ها به گلو مى رسند و چهره هایى سفید مى شوند و چهره هایى سیاه ، و درون ها آشكار مى شوند و ترازوى عدالت ، به میان آورده مى شود .
اى آدمى زاده ! بر خاك افتادن پدران و پسرانت را به یاد داشته باش كه چگونه بودند و به كجا در آمدند ، كه تو هم به زودى در همان جا جاى مى گیرى و عبرتى براى عبرت گیرنده مى شوى» .
سپس، این شعر را خواند :

«كجایند پادشاهانى كه دنیا از حفظ كردنشان خوددارى كرد ؛ تا این كه ساقى دنیا، جرعه مرگ به آنان نوشانید؟
آن شهرهاى بى سكنه در كرانه ها  ، دوباره ویران شدند و سازنده هایشان ، طعم مرگ را چشیدند .
مال هایمان را براى وارثان ، گِرد مى آوریم  ،  و خانه هایمان را براى خراب شدن به دست روزگار، مى سازیم» .إرشاد القلوب : ص ۲۹ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 125

 

فناى دنیا و بقاى آخرت

كامل الزیارات  به نقل از مُیَسِّر بن عبد العزیز ، از امام باقر علیه السلام ـ: حسین بن على علیه السلام از كربلا به محمّد بن على (ابن حنفیّه) چنین نوشت : «به نام خداوند بخشنده مهربان . از حسین بن على به محمّد بن على و دیگر افراد بنى هاشم كه نزد اویند . امّا بعد ، گویى كه دنیا نبوده و گویى كه آخرت ، همواره بوده و هست . والسّلام !» . كامل الزیارات : ص ۱۵۸ ح ۱۹۶ ، بحار الأنوار : ج ۴۵ ص ۸۷ ح ۲۳ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 127 

مرگ مؤمن

معانى الأخبارـ از امام زین العابدین علیه السلام ، از امام حسین علیه السلام ـ: مرگ ، جز پلى نیست كه شما را از ترس و سختى به سوى بهشت گسترده و نعمت جاوید ، عبور مى دهد . پس كدام یك از شما ناخوش دارد كه از زندان به كاخ منتقل شود؟! و آن براى دشمنان ، جز مانند این نیست كه از كاخ به زندان و عذاب ، منتقل مى شود.
پدرم [على علیه السلام ] از پیامبر خدا صلى الله علیه و آله برایم نقل كرد كه : «دنیا ، زندانِ مؤمن و بهشتِ كافر است و مرگ ، پل اینها به بهشتشان و پل آنان به دوزخشان است» . نه دروغ گفتم و نه به من ، دروغ گفته شده است . معانی الأخبار : ص ۲۸۹ ح ۳ ، الاعتقادات : ص ۵۲ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۲۹۷ ح ۲ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه131

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

راه‌ های نجات

مولای ما امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌فرمود:« فَاعْمَلُوا وَ الْعَمَلُ یُرْفَعُ»؛ حالا فعلاً شما در عمل آزادید. اعمال را می‌پذیرند.كار كنید كه فعلاً به شما مهلت داده‌اند.«وَ التَّوْبَةُ تَنْفَعُ»؛توبه مقبول است و نافع به حال شماست.توبه‌كار باشید.«وَ الدُّعَاءُ یُسْمَعُ»؛ اگر الآن دعا كنید مسموع است. اگر حالا توبه كنید مقبول است. حالا عمل شما مرفوع است. امّا لحظه‌ای فرا خواهد رسید كه نه دعایی را می‌شنوند نه توبه‌ای را می‌پذیرند ونه عملی را قبول می‌كنند.«وَ الْحَالُ هَادِئَةٌ»؛ فعلاً زمان مهلت و زمان آرامش است. هنوز سكرات مرگ نیامده، نفس در گلو گیر نكرده،هنوز به برزخ نرسیده‌اید.«وَ الْأقْلامُ جَارِیَةٌ»؛قلم‌های نویسندگان اعمال شما هنوز در حال نوشتن است.ملائكه اعمال شما را می‌نویسند.«وَ بَادِرُوا بِالْأعْمَالِ»؛دست به كار شوید و پیشدستی كنید.تا مرگ نیامده، اعمال خود را انجام دهید.

عُمُراً نَاكِساً أوْ مَرَضاً حَابِساً أوْ مَوْتاً خَالِساً؛[1]

 اگر تأخیر كنید، از یكی از این سه حال بیرون نخواهید بود: یا عمر طولانی می ‌كنید و عاقبت پیر می ‌شوید و از كار می‌افتید و دیگر نمی‌توانید كارهایی را كه در ایّام جوانی می ‌كردید انجام دهید.این عمر، ناكِس است؛یعنی عمری است كه در شما نُكْس ایجاد كرده و توانایی شما را از بین برده است. یا ممكن است بیمار شوید و در بستر بیفتید و چند سال در بیمارستان یا خانه بخوابید.این مرض، مرض حابس است؛ یعنی دست و پای شما را می‌بندد و نمی‌توانید كاری كنید. و یا ممكن است مرگ ناگهانی فرا رسد. در صورت تأخیر توبه و عمل،از این سه حال خارج نخواهید بود كه هر سه آفت است.

الآن كه پیر نیستید و بیمار نیز نشده‌اید و مرگ هم نرسیده، از فرصت استفاده كنید.«فَعَلَیْكُمْ بِالْجَدِّ وَ الْاِجْتِهَادِ»؛[2]بكوشید و تلاش كنید.«وَ التَّأَهُّب وَ الْاِسْتِعْدادِ»؛[3] آمادگی پیدا كنید. برای مرگ آماده شوید.«اِغْتَنِمُوا الْفُرَصَ فَاِنَّها تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ»؛از این فرصت‌های زودگذر بهره بگیرید تا به این سه آفت مبتلا نشوید.

نماز توبه‌ی ماه ذیقعده را فراموش نكنیم. اعمال سهل و ساده‌ای را به ما توصیه كرده‌اند كه بهره‌های فراوان دارد.چه بسا با همان نمازی كه می ‌خوانیم، خداوند توفیق توبه‌ی واقعی را به ما عنایت كند و گذشته‌هایمان را اصلاح كند.

در روز یكشنبه‌ی ماه ذیقعده، وقتی بزرگان به هم می‌رسیدند به هم می‌گفتند : شما نماز توبه را خوانده‌اید؟ یادتان نرود! به هم تذكّر می‌دادند. روایت شده است كه روز یكشنبه‌ی ماه ذیقعده بود.رسول خدا…(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:آیا می‌خواهید توبه كنید؟ گفتند: بله. فرمود: امروز روز یكشنبه‌ی ماه ذیقعده است. غسل توبه كنید. سپس وضو بگیرید. بعد چهار ركعت نماز بخوانید؛دو نماز دو ركعتی.در هر ركعت،بعد از سوره‌ی حمد، سه بار سوره‌ی توحید، یك بار سوره‌ی فلق و یك بار سوره‌ی ناس را بخوانید. وقتی تمام شد، هفتاد بار استغفار كنید:«اَسْتَغْفِرُ الله رَبِّی وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ»؛سپس بگویید:«لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلّا بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظیم»؛بعد هم این دعای كوتاه را بخوانید:

یا عَزیزُ یا غَفّارُ اغْفِرْلی ذُنُوبی وَ ذُنُوبَ جَمیعِ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ فَاِنَّهُ لا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلّا اَنْتَ؛
حال اگر این دعا یادتان نماند، اشكالی ندارد. با زبان خود با خدا صحبت كنید.

بگویید: خدایا ما را بیامرز. گذشته‌های ما را نادیده بگیر. خدا قبول می‌كند. این عمل كوتاهی است،ولی آثار زیادی دارد.مبادا شیطان تو را وسوسه كند كه تو آن قدر كارهای بد كرده‌ای كه این نماز برایت فایده ندارد و با یك نماز كارت درست نمی‌شود.این وسوسه‌ی شیطان است. خداوند عمل اندك را می‌پذیرد.«یَقْبَلُ الْیَسیرَ وَ یَعْفُو عَنِ الْكَثیرِ»؛

گاهی هم می‌گوید : این یكشنبه نشد، یكشنبه‌ی بعد انجام می‌دهی. این هم وسوسه‌ی شیطان است.مگر آدم مطمئن است كه تا هفته‌ی بعد زنده می‌ماند؟باید از همین حالا فرصت را مغتنم بشمارد و كارش را انجام بدهد.هر كه ما را به عبادت تشویق كند، گفتارش رحمانی است و هر كه ما را از عبادت باز دارد، گفتارش شیطانی است.

    والسّلام علیكم و رحمة الله و بركاته

 


[1]ـ نهج‌البلاغه‌ی فیض، جلد 2، خطبه‌ی 230، صفحه‌ی223.

[2]ـ همان.

[3]ـ بحارالانوار، جلد 68، نقل از نهج‌البلاغه‌ی فیض، صفحه‌ی337.

 

برگرفته از تفسیر سوره انفال از تألیفات حضرت آیت الله سید محمد ضیاء آبادی صفحه 404 الی 406  

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ابن شهر آشوب از مسند ابو حنیفه نقل كرده كه : حسن بن زیاد گفت : شنیدم كه از ابو حنیفه سؤال كردند كه را دیدى كه از تمامى مردم فقاهتش بیشتر باشد؟
گفت: جعفر بن محمّد، زمانى كه منصور او را از مدینه طلبیده بود فرستاد نزد من و گفت: اى ابو حنیفه! مردم مفتون جعفر بن محمّد شده ‏اند، مهیّا كن براى سؤال از او مسأله ‏هاى مشكل و سخت خود را.
پس من آماده كردم براى او چهل مسأله پس منصور مرا به نزد خود طلبید، و در آن وقت در حیره بود. من به سوى او رفتم، پس چون وارد شدم به او دیدم حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام در طرف راست منصور نشسته بود، همین كه نگاهم به او افتاد هیبتى از آن جناب بر من داخل شد كه از منصور فتّاك بر من داخل نشد.


پس سلام كردم به او، اشاره كرد بنشین، من نشستم آن وقت رو كرد به جناب صادق علیه السّلام گفت: اى ابو عبد اللّه! این ابو حنیفه است. فرمود: بلى می ‏شناسم او را، آن‏گاه منصور رو به من كرد و گفت: بپرس از ابو عبد اللّه سؤالات خود را، پس من‏ می ‏پرسیدم از آن حضرت و او جواب می ‏داد، می فرمود: شما در این مسأله چنین می ‏گویید و اهل مدینه چنین می ‏گویند. و فتواى خودش گاهى موافق ما بود، و گاهى موافق اهل مدینه، و گاهى مخالف جمیع و یك یك را جواب داد تا چهل مسأله تمام شد و در جواب یكى از آن‏ها اخلال ننمود. آن وقت ابو حنیفه گفت :
پس كسى كه اعلم مردم باشد به اختلاف اقوال، از همه علمش بیشتر و فقاهتش زیادتر خواهد بود.


مناقب، ج 4، ص 255؛ بحار الأنوار، ج 47، ص 217. و نیز نك: جامع مسانید ابى حنیفه، ج 1، ص 222، ط حیدرآباد

 منتهى الآمال فى تواریخ النبى و الآل علیهم السلام(فارسى)، ج‏2، ص: 1341


 شیخ صدوق از مالك بن انس - فقیه اهل مدینه و امام اهل سنّت -، روایت كرده كه گفت :
من وارد می ‏شدم بر حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام، پس براى من نازبالش می ‏آورد كه تكیه كنم بر آن، و می ‏شناخت قدر مرا و می ‏فرمود: اى مالك! من تو را دوست می ‏دارم، پس من مسرور می ‏گشتم به این و حمد می ‏كردم خدا را بر آن، و چنان بود آن حضرت كه خالى نبود از یكى از سه خصلت: یا روزه‏ دار بود، و یا قائم به عبادت بود، و یا مشغول به ذكر.
و آن حضرت از بزرگان عبّاد و اكابر زهّاد بود و از كسانى بود كه دارا بودند خوف و خشیت از حقّ تعالى را، و آن حضرت كثیر الحدیث و خوش مجالست و كثیر الفوائد بود. و هرگاه می خواست بگوید: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم رنگش تغییر می ‏كرد. گاه سبز می ‏گشت و گاهى زرد به حدّى كه نمی ‏شناخت او را كسى كه می ‏شناخت او را.
و همانا با آن حضرت در یك سال به حجّ رفتیم، همین كه شترش ایستاد در محلّ احرام، خواست تلبیه گوید چنان حالش منقلب شد كه هر چه كرد تلبیه بگوید صدا در حلق شریفش منقطع شد و بیرون نیامد و نزدیك شد كه از شتر به زمین افتد.
من گفتم: یا بن رسول اللّه! تلبیه را بگو و چاره نیست جز گفتن آن. فرمود: اى پسر ابى عامر! چگونه جرأت كنم بگویم «لبّیك اللّهمّ لبّیك»! و می ‏ترسم كه حقّ عز و جلّ‏ بفرماید: «لا لبّیك و لا سعدیك». «خصال، باب الثلاثة، ص 167؛ بحار الأنوار، ج 47، ص 96»


مؤلّف گوید كه: خوب تأمّل كن در حال حضرت صادق علیه السّلام و تعظیم و توقیر او از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم كه در وقت نقل حدیث از آن حضرت و بردن اسم شریف آن جناب چگونه حالش تغییر می ‏كرده، با آن كه پسر پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و پاره تن او است، پس یاد بگیر این را و با نهایت تعظیم و احترام اسم مبارك حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله و سلّم را ذكر كن و صلوات بعد از اسم مباركش بفرست و اگر اسم شریفش را در جایى نوشتى صلوات را بدون رمز و اشاره بعد از اسم مباركش بنویس، و مانند بعضى از محرومین از سعادت به رمز (ص) و یا «صلّعم» و نحو آن اكتفا مكن، بلكه بدون وضو و طهارت اسم مباركش را مگو و ننویس، و با همه این‏ها باز از حضرتش معذرت بخواه كه در وظیفه خود نسبت به آن حضرت كوتاهى نمودى و به زبان عجز و لابه بگو:
هزار مرتبه شویم دهان به مشگ و گلاب                    هنوز نام تو بُردن كمال بی ‏ادبى است‏


از ابى هارون مولى آل جعده روایت است كه گفت: من در مدینه جلیس حضرت صادق علیه السّلام بودم، پس چند روزى در مجلسش حاضر نشدم، بعد كه خدمتش مشرّف گشتم فرمود: اى ابو هارون! چند روز است كه تو را نمی ‏بینم؟ گفتم: جهتش آن بود كه پسرى براى من متولد شده بود.
فرمود: بارك اللّه لك فیه چه نام نهادى او را؟
گفتم: محمّد.
حضرت چون نام محمّد شنید صورتش را برد نزدیك به زمین و می ‏گفت:
محمّد، محمّد، محمّد تا آن كه نزدیك شد صورتش بچسبد به زمین. پس از آن فرمود: جانم، مادرم، پدرم و تمامى اهل زمین فداى رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم باد، پس فرمود: دشنام مده این پسر را و مزن او را، و بد مكن با او. و بدان كه نیست خانه ‏اى‏ كه در آن اسم محمّد باشد مگر آن كه آن خانه در هر روز پاكیزه و تقدیس كرده شود. «بحار الأنوار، ج 17، ص 30 به نقل از الكافى، ج 6، ص 39»

 منتهى الآمال فى تواریخ النبى و الآل علیهم السلام(فارسى)، ج‏2، ص: 1342 الی 1344


 

 در كتاب توحید مفضّل است كه مفضّل بن عمر
در مسجد حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله و سلّم بود، شنید ابن ابى العوجاء «وى عبد الكریم بن نویرة الدهلى( 155 ه.) زندیق بوده است نك: امالى مرتضى، ج 1، ص 88- 89؛ البدء و التاریخ، ج 1، ص 82؛ الفهرست ابن ندیم، ص 338 » با یكى از اصحابش مشغول است به گفتن كلمات كفرآمیز، مفضّل خوددارى نتوانست كرد فریاد زد بر او كه: یا عدوّ اللّه! الحدت فى دین اللّه و انكرت البارى جلّ قدسه، اى دشمن خدا! در دین خدا الحاد ورزیدى و منكر بارى تعالى شدى و از این نحو كلمات با وى گفت.
ابن ابى العوجاء گفت: اى مرد! اگر تو از اهل كلامى بیا با هم تكلّم كنیم، هرگاه تو اثبات حجّت كردى ما متابعت تو می ‏نماییم و اگر از علم كلام بهره ندارى ما با تو حرفى نداریم، و اگر تو از اصحاب جعفر بن محمّدى، آن حضرت با ما به این نحو مخاطبه نمی ‏كند و به مثل تو با ما مجادله نمی ‏نماید، و به تحقیق كه شنیده است از این كلمات بیشتر از آنچه تو شنیدى و هیچ فحش به ما نداده است و در جواب ما به هیچ وجه تعدّى ننموده، و همانا او مردى است حلیم، با وقار، عاقل، محكم و ثابت كه از جاى خود بدر نرود و از طریق رفق و مدارا پا بیرون نگذارد و غضب او را سبك ننماید، بشنود كلام ما را و گوش دهد به تمام حجّت و دلیل‏ هاى ما تا آن كه ما هر چه دانیم بگوییم و هر حجّت كه داریم بیاوریم به نحوى كه گمان كنیم بر او غلبه كردیم و حجّت او را قطع نمودیم، آن وقت شروع كند به كلام، پس باطل كند حجّت و دلیل ما را به كلام كمى و خطاب غیر بلندى ملزم كند ما را به حجّت خود و عذر ما را قطع كند و ما را از ردّ جواب خود عاجز نماید، فان كنت من اصحابه فخاطبنا بمثل خطابه پس هرگاه تو از اصحاب آن جنابى با ما مخاطبه كن به مثل خطاب او. «توحید المفضل، 39؛ بحار الأنوار، ج 3، ص 57- 58»

 منتهى الآمال فى تواریخ النبى و الآل علیهم السلام(فارسى)، ج‏2، ص:  1344

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

15 شوال سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) را بر عموم شیعیان جهان تسلیت عرض می نماییم.

سبب وفات‏ حضرت عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام)

بر پایه گزارش نجاشى و صاحب بن عبّاد ، حضرت عبد العظیم علیه السلام در اثر بیمارى و به مرگ طبیعى از دنیا رفته است .۱ هنگامى كه بدن شریفش را براى غسل دادن برهنه كردند، در جیب ایشان ورقه ‏اى یافت شد كه در آن، نسب ایشان تا امیر مؤمنان علیه السلام نوشته شده بود .۲
لیكن در كتاب الشجرة المباركة در باره سبب وفات حضرت عبد العظیم علیه السلام آمده :
وقُتِلَ بِالرَّىِّ و مَشهَدُهُ بِها مَعروفٌ و مَشهورٌ .۳
[حضرت عبد العظیم‏] در رى كشته شده و مزار او در آن جا معروف و مشهور است .


همچنین در كتاب المنتخب طریحى آمده :
مِمَّن دُفِنَ حَیّاً مِنَ الطّالِبِیّنَ عَبدُ العَظیم الحَسَنِىُّ بِالرَّیِّ .۴
گفته شده از جمله كسانى كه از خاندان على بن ابى طالب زنده به گور شده، عبد العظیم حسنى در رى است .


در گزارش دیگرى به كتاب مشجّرات ابن مُعَیّه، نسبت داده شده كه ایشان را با زهر، به شهادت رسانده ‏اند .۵

درباره گزارش‏ هاى یاد شده، چند نكته قابل توجّه است :
۱ . گزارش صاحب بن عبّاد و نجاشى ، معتبر و مربوط به قرن چهارم و پنجم هجرى است . بنا بر این در تعارض با گزارش‏ هاى متأخّر ، بر آنها تقدّم دارد .
۲ . گزارش‏ هاى یاد شده نشان می ‏دهند كه ظاهراً تا قرن پنجم هجرى، موضوع شهادت حضرت عبد العظیم مطرح نبوده است، و گرنه در این گزارش‏ ها به آن اشاره می ‏شد .
۳ . در صورتى كه بتوانیم بر گزارش كتاب الشجرة المباركة اعتماد كنیم ، جمع میان این گزارش و گزارش مشجرات ابن معیّه و نیز گزارش منابع معتبر یاد شده، این است كه ایشان در اثر مسموم شدن، بیمار شده و به شهادت رسیده ‏است .
۴ . با عنایت به پیشینه خانوادگى حضرت عبد العظیم علیه السلام و قیام علویان در طبرستان ، در صورتى كه زمامداران فاسد بنى عبّاس از مخفی گاه ایشان در رى آگاه می ‏شدند ، قطعاً ایشان را به شهادت می ‏رساندند ، و بعید نیست در اثر كثرت رفت و آمد با ایشان در مدّت حضورشان در رى ، به این موضوع پى برده باشند .
۵ . تشبیه زیارت حضرت عبد العظیم علیه السلام به زیارت امام حسین علیه السلام می ‏تواند قرینه ‏اى بر شهادت ایشان باشد .
بنا بر این ، هر چند دلیل قاطعى بر شهادت حضرت عبد العظیم علیه السلام در دست نیست، لیكن دلیل محكمى بر نفى شهادت ایشان نیز وجود ندارد ؛ بلكه با توجّه به نكته سوم ، چهارم و پنجم ، پذیرفتن اصل شهادت ایشان بعید نیست .1.رجال النجاشى : ج ۲ ص ۶۷ ش ۶۵۱ ، شناخت‏نامه حضرت عبد العظیم حسنى علیه السلام و شهررى / مجموعه رساله‏ هاى خطّى و سنگى: ص‏۲۲ (رساله «رسالةٌ فى فضل عبد العظیم علیه السلام»، صاحب بن عبّاد).

2.ر . ك : ص ۱۱ .

3.الشجرة المباركة ، فخر رازى (م ۶۰۶ ق) : ص ۶۴ (از منشورات كتاب‏خانه آیة اللَّه مرعشى). گفتنى است كه هر چند برخى به استناد یاد نكردن فخر رازى از این كتاب در سیاهه آثارش ، در انتساب این كتاب به وى تردید كرده‏ اند، لیكن نسخه‏ هاى خطّى كتاب، در انتساب آن به فخر رازى، صراحت دارند و متن آن نیز نشان می ‏دهد كه مؤلّف ، دانشمندى كاملاً آگاه به انساب خاندان رسالت بوده است و به همین دلیل ، نسب‏ شناسان ، آن را در شمار منابع معتبر علم انسابْ یاد می ‏كنند .

4.المنتخب، طریحى : ص ۷ . گفتنى است كه بسیارى از گزارش‏ هاى این كتاب، ضعیف و نادرست اند و لذا منفردات آن، قابل اعتماد نیستند .

5.شناخت نامه حضرت عبد العظیم حسنى علیه السلام و شهررى / مجموعه كتاب‏ها و رساله ‏ها : ص ۱۴۱(«زندگانى حضرت عبد العظیم و امام‏زادگان مجاور»، محمد رازى شریف) .
 

برگرفته از کتاب حکمت نامه حضرت عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام) ؛ ( محمدی ری شهری ) ، صفحه 27 الی 28


مدفن حضرت عبدالعظیم علیه السلام با اشاره پیامبر گرامی اسلام صلى اللَّه علیه و آله‏ و سلم

بر پایه گزارش صاحب بن عبّاد (۳۲۶ - ۳۸۵ ق)،۱ شب وفات حضرت عبد العظیم علیه السلام، یكى از شیعیان رى در عالم رؤیا، پیامبر خدا صلى اللَّه علیه و آله را دید كه به او فرمود : «مردى از فرزندان مرا فردا از سَكَّةُ المَوالى می ‏آورند و در باغ عبد الجبّار بن عبد الوهّاب ، در كنار درخت سیب، دفن خواهند كرد». آن شخص نزد صاحب باغ رفت تا آن درخت و مكان آن را بخرد . صاحب باغ به او گفت : این درخت و مكانش را براى چه می ‏خواهى؟ او جریان رؤیاى خود را بازگو كرد . صاحب باغ گفت : من هم چنین خوابى دیده ‏ام و بدین جهت ، محلّ این درخت و همه این باغ را وقف سادات و شیعیان كرده‏ ام كه اموات خود را در آن دفن كنند .2
بنا بر این گزارش ، با عنایت به این كه باغ ‏هاى آن دوران، معمولاً بسیار بزرگ بوده ، می ‏توان حدس زد كه تا شعاع قابل توجّهى در اطراف مرقد مطهّر حضرت عبد العظیم علیه السلام وقف دفن سادات و پیروان اهل بیت علیهم السلام بوده است .1.گفتنى است كه این گزارش ، با اندكى تفاوت در رجال النجاشى (۳۷۲ - ۴۵۰ ق) نیز آمده ، و متن حاضر ، برگرفته از هر دو منبع است .
2.رجال النجاشى : ج ۲ ص ۶۶ - ۶۷ ش ۶۵۱ ؛ شناخت ‏نامه حضرت عبد العظیم حسنى علیه السلام و شهررى / مجموعه رساله ‏هاى خطّى و سنگى: ص ۲۲ (رساله «رسالةٌ فى فضل عبد العظیم علیه السلام»، صاحب بن عبّاد)

برگرفته از کتاب حکمت نامه حضرت عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام) ؛ ( محمدی ری شهری ) ، صفحه 28 الی 29

 

تاریخ تولّد و وفات‏ حضرت عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام)

عظمتِ علمى‏ حضرت عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام)

تألیفات‏ حضرت عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام)

روایات حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)

عظمت معنوى‏ حضرت عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام) {فضیلت زیارت آن حضرت (علیه السلام) }

سبب وفات‏ حضرت عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام)

مدفن حضرت عبدالعظیم علیه السلام با اشاره پیامبر گرامی اسلام صلى اللَّه علیه و آله‏ و سلم


پانزدهم ماه شوال سالروز شهادت حضرت حمزة بن عبدالمطلب (علیهِما السلام) عموی پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و تعدادی از مسلمانان فداکار در جنگ اُحُد (سال سه هجری) را تسلیت عرض می نماییم.

اواسط ماه شوّال منسوب به شهدای اُحُد است. مخصوصاً حضرت حمزه (علیه السلام) كه در هفتم یا پانزدهم این ماه به شهادت رسید. به اختلاف نقل شده كه جنگ اُحُد در سال سوّم هجرت در نیمه‌ی شوّال، یا هفتم شوّال، واقع شده است. در آن جنگ به پیغمبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم)… خیلی سخت گذشته است. به خاطر آن كه جمعی از مسلمان‌ها نافرمانی كردند.

ایشان به گروهی فرموده بود : چه غالب بشویم چه مغلوب، شما از جایتان حركت نكنید.در سنگر بمانید تا خودم به شما خبر دهم. ولی ابتدای كار كه مسلمان‌ها فاتح شدند و دشمن فرار كرد، اینها برای جمع‌آوری غنایم سنگر را ترك كردند. مال دنیا عجب گرفتاری تولید می ‌كند. وقتی چشم‌ آنها به غنایم افتاد، گفتند: ما هم برویم غنایم را جمع كنیم. چرا بمانیم؟جنگ كه تمام شد!

وقتی كه سنگر خالی شد، دشمن دوباره از پشت آن سنگر حمله كرد و شكستی فاحش برای مسلمان‌ها پیش آمد. رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) …در همان جنگ صدمه دید و مجروح شد. مخصوصاً قلب مباركشان از شهادت حضرت حمزه (علیه السلام) سخت متأثّر شد. او علاوه بر اینكه عمویشان بود، برادر رضاعی ‌شان هم بود.یعنی از پستان یك زن شیر خورده بودند. لذا خیلی مورد علاقه‌ی پیغمبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) … بود. وقتی كه ایشان به شهادت رسید، رسول اكرم… (صلی الله علیه و آله و سلم) كنار جسدش آمدند و خیلی دگرگون شدند. فرمودند :ایستادن در هیچ موقفی مثل ایستادن در این موقف بر من دشوار نبود.

در همین حال شنید كه صفیّه، خواهر حضرت حمزه (علیه السلام) و عمّه‌ی پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم)… می‌ خواهد بیاید بدن برادر را ببیند. به زبیر فرمود: برو نگذار مادرت بیاید.او گفته بود اجازه بدهید من بیایم. قول می‌ دهم كه جزع و بی تابی نكنم.فقط بیایم ببینم و برگردم.

پیغمبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم)‌… دید كه بدن حمزه (علیه السلام) را مُثـْله كرده‌اند. لب‌ها را بریده‌اند، گوش‌ها و بینی را بریده‌اند. پهلو را شكافته و جگرش را بیرون كشیده‌اند. دید اگر خواهر بیاید و برادر را به این كیفیّت ببیند،تحمّلش بسیار دشوار خواهد بود. لذا عبا را از دوش برداشت و روی بدن حمزه (علیه السلام) انداخت. عبا نارسا بود و تمام بدن را نپوشانید. دستور داد از گیاهان بیابان چیدند و روی پاها را پوشاندند كه بدن مستور باشد تا وقتی خواهر آمد، بدن را اینگونه نبیند.

می ‌گوییم یا رسول الله، كاش در كربلا بودی!یك عبا هم روی جسد حسین (علیه السلام) عزیزت می‌ انداختی، آن وقت كه خواهر آمد به قتلگاه، كنار بدن برادر.

صَلَّی الله عَلَیْكَ یا مَولایَ یا اَباعَبْدِالله الْحُسَیْنِ

والسّلام علیكم و رحمة الله و بركاته

برگرفته از تفسیر سوره انفال از تألیفات حضرت آیت الله سید محمد ضیاء آبادی صفحه 363 الی 364


شهدای بدر و اُحُد حق به گردن مسلمانان دارند

ایّام منسوب به شهدای اُحُد است. مسلمانان صدر اسلام كه در روزگار غربت اسلام و تنهایی پیامبر اكرم…(صلی الله علیه و آله و سلم) به پاخاستند و جان بر كف گرفته به دفاع از اسلام و پیامبر عزیز پرداختند؛ حقّ بسیار بزرگی بر گردن مسلمانان جهان دارند. اگر آن جانبازی ‌های شهدای بدر و احد نبود امروز نه از اسلام خبری بود و نه از قرآن اثری!

 در سال سوّم هجرت جنگ احد پیش آمد و بر اثر یك سهل ‌انگاری جمعی از مجاهدان، ارتش اسلام مورد هجوم غافلگیرانه‌ی دشمن قرار گرفت و صدمات بسیاری بر شخص رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) …و لشكریان وارد آمد! آن گونه كه اكثر افراد فرار كردند و جز چند نفر معدود در كنار پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) …نماندند. لشكر دشمن شخص رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)…را هدف گرفته بود و به قصد كشتن آن عزیز از هر سو هجوم می‌آورد.تنها امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)  كه آن روز جوان 25ساله‌ای بود همچون پروانه‌ای بر گرد شمع، بر گرد آن محبوب عزیزتر از جانش می‌چرخید و حملات سرسختانه‌ی دشمن را به قیمت از دست دادن جانش دفع می‌كرد. نوشته‌اند: در آن گیرودار نود جراحت بر سر و صورت و سینه و شكم و دست و پای علی وارد آمد! آن روز صدای منادی آسمانی در فضا پیچید كه:(لافَتی اِلاّ عَلیّ لا سَیْفَ اِلاّ ذُوالْفِقار)؛جبرئیل كه كنار رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) …آمده بود گفت: یا رسول‌الله! ببین علی در راه دفاع از تو چگونه فداكاری می‌كند. فرمود:آری:

(اِنَّهُ مِنّی وَ اَنَا مِنْهُ)؛        «علی از من است و من از علی هستم».

ندبه‌ی انصار برای حضرت حمزه (علیه السلام) عموی پیامبر…(صلی الله علیه و آله و سلم)

به هر حال جنگ به پایان رسید و مسلمانان با دادن هفتاد شهید و همراه سی مجروح به مدینه بازگشتند. در میان شهدا عموی بزرگوار رسول اكرم…(صلی الله علیه و آله و سلم)حضرت حمزه (علیه السلام) به وضع فجیعی به شهادت رسید و سبب تأثّر شدید رسول اكرم…(صلی الله علیه و آله و سلم) گردید. درباره‌ی آن‌حضرت فرموده است:

(مَنْ زارَنی وَ لَمْ یَزُرَ قَبْرَ عَمِّی حَمْزَةِ فَقَد جَفانی)؛

«هر كه به زیارت من بیاید و قبر عمویم حمزه را زیارت نكند، به من جفا كرده است».

آن روز كه مسلمانان در ملازمت رسول اكرم…(صلی الله علیه و آله و سلم) به مدینه بازگشتند مدینه عزاخانه شد. چون هفتاد شهید داده و سی مجروح آورده بودند. از اكثر خانه‌های مدینه صدای گریه و ناله و شیون به گوش می ‌رسید. رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) …وقتی این صداها را شنید با تأثّر شدید فرمود:

(وَلكِنْ حَمْزَةُ لا بَواكی لَهُ الْیَوْمَ)؛

«امروز عموی من حمزه گریه ‌كن ندارد».

انصار كه این سخن را از رسول اكرم…(صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدند به زنان خود دستور دادند دیگر برای عزیزانتان گریه نكنید. همه به خانه‌ی فاطمه(علیها السلام) بروید و با او هم ناله شوید و برای عموی بزرگوار پیامبر اكرم…ندبه[1]كنید. وقتی رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم)…از این جریان باخبر شد، درباره‌ی انصار دعا كرد. از آن به بعد در مدینه هر مصیبتی پیش می‌آمد ابتدا برای حضرت حمزه ندبه می‌كردند و بعد برای عزیزشان. این روش ادامه داشت تا واقعه‌ی كربلا پیش آمد و شهادت جانگداز حضرت امام حسین (علیه السلام) تمام مصیبت‌ها را تحت‌الشّعاع خود قرار داد و هم اكنون می ‌بینیم در هر خانه‌ای از خانه‌های شیعیان كه عزیزی از دست برود؛دلسوختگان ابتدا نام عزیز عزیزان را به زبان می‌آورند و فریاد یا حسین از عمق جان سر می ‌دهند و می ‌گویند:

(اَلْسَّلامُ عَلَی الْخَّدِ التَّریبِ)؛

«سلام ما برآن صورت خاك آلودت ای مولا و ای آقای عزیز ما».

(اَلْسَّلامُ عَلَی الْشَّیْبِ الْخَضیبِ)؛

«سلام بر آن محاسن آغشته به خونت یا اباعبدالله».

اللّهُمَّ صلّ عَلی مُحمّد وَ آلِ مُحمّد وَ عَجّلْ فَرَجَهُمْ وَ اجْعَلْنا مِنْ محبیّهم و شیعتهم و احْشُرنا فِی زمرتهم و لاتفرّق بَیْنَنا وَ بَیْنَهُم فِی الدُّنیا وَ الاخِرَةیا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ؛
..........................................................
[1]ـ ندبه: گریه كردن با صدای بلند.

برگرفته از تفسیر سوره یونس از تألیفات حضرت آیت الله سید محمد ضیاء آبادی صفحه 495 الی 497

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 307 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
درباره وبلاگ

وبلاگ اینترنتی احادیث در آبان ماه سال 1387 کار خود را رسما آغاز کرد ، وبلاگ اینترنتی احادیث وابسته به هیچ گروه یا سازمان و یا شخصیتی نیست و به طور مستقل فعالیت میکند.

هدف از ایجاد این پایگاه جهانی حدیثی ترویج احادیث معصومین (ع) در بین مسلمانان جهان است. سخنان معصومین (ع) زیبا و جذاب است و اگر گفتار و کلام ائمه اطهار (ع) به صورت ساده و روان در منابر و سخنرانی ها و پایگاه های اینترنتی اسلامی به طور مستمر به مردم عرضه شود ، مردم عاشق دین و عمل به دستورات دینی میگردند ، امام رضا (ع) نیز این سخن را در حدیثی بیان میفرمایند : خدا رحمت کند کسی را که این امر ولایت ما را زنده میسازد ، پرسیده شد امر شما چگونه زنده میشود ؟ فرمود علوم و معارف و احادیث ما را فرا گرفته و به دیگران بیاموزد زیرا مردم اگر با زیبایی های سخنان ما آشنا گردند از ما پیروی خواهند نمود. بحارالانوار جلد 2 صفحه 30

ضمناً کپی برداری از محتویات وبلاگ برای ترویج اندیشه های شیعی بلامانع می باشد.

التماس دعا

برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات
( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد )
مدیر وبلاگ : محب اهل بیت (ع)
صفحات جانبی
برچسبها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 احادیث

  بانک سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی (ره) پایگاه شهر
حدیث

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات